Bia tiến sĩ Văn Miếu Quốc Tử Giám – Biểu tượng hiếu học người Việt Nam

Lịch sử hình thành bia tiến sĩ Văn Miếu Quốc Tử Giám

Bia tiến sĩ Văn Miếu – Quốc Tử Giám là một di sản văn hóa vô giá của dân tộc Việt Nam. Đây là những tấm bia đá ghi danh những người đỗ đạt trong các kỳ thi Đình thời phong kiến Việt Nam. Bia tiến sĩ được đặt tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, một quần thể di tích lịch sử – văn hóa nằm ở phía Nam thành phố Hà Nội.

Lịch sử hình thành bia tiến sĩ Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Văn Miếu – Quốc Tử Giám được xây dựng từ thời Lý (thế kỷ 11). Đến thời Lê sơ (thế kỷ 15), các bia tiến sĩ bắt đầu được dựng lên để ghi danh những người đỗ đạt trong các kỳ thi Đình. Bia tiến sĩ đầu tiên được dựng vào năm 1484, dưới thời vua Lê Thánh Tông.

Trong suốt thời kỳ phong kiến Việt Nam, đã có 82 khoa thi Đình được tổ chức, với tổng số 1.313 người đỗ tiến sĩ. Trong số đó, có 81 khoa thi được dựng bia, với tổng số 82 bia.

Số lượng bia tiến sĩ Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Tổng số bia tiến sĩ Văn Miếu – Quốc Tử Giám là 82 bia, được chia thành hai khu:

 • Khu bia tiến sĩ thời Lê sơ (1484 – 1527): có 14 bia, được đặt ở phía sau nhà Đại bái.
 • Khu bia tiến sĩ thời Lê trung hưng (1528 – 1779): có 68 bia, được đặt ở hai bên tả, hữu hồ Văn.

>> Xem thêm: Tour du lịch bắc kinh vạn lý trường thành 

Bia tiến sĩ Văn Miếu Quốc Tử Giám

Văn Miếu Quốc Tử Giám

Nội dung của bia tiến sĩ Văn Miếu Quốc Tử Giám

Mỗi tấm bia tiến sĩ Văn Miếu – Quốc Tử Giám đều có bố cục giống nhau, gồm 3 phần:

 • Phần thượng: Ghi niên hiệu, tên khoa thi, tên vua ban khoa thi.
 • Phần trung: Ghi danh sách các vị tiến sĩ được đỗ trong khoa thi đó.
 • Phần hạ: Ghi bài văn bia, do một vị quan văn nổi tiếng thời kỳ đó soạn.

Phần thượng

Phần thượng của bia tiến sĩ ghi các thông tin chính về khoa thi, bao gồm:

 • Niên hiệu: Năm mà khoa thi được tổ chức.
 • Tên khoa thi: Tên của khoa thi, thường được đặt theo tên nhà vua ban khoa thi.
 • Tên vua ban khoa thi: Tên của vị vua ban khoa thi.

Tham khảo: Chạy quảng cáo facebook hết bao nhiêu tiền?

 

Phần trung

Phần trung của bia tiến sĩ ghi danh sách các vị tiến sĩ được đỗ trong khoa thi đó. Danh sách được ghi theo thứ tự từ cao xuống thấp, dựa trên thứ hạng của các vị tiến sĩ trong khoa thi.

Thông tin về mỗi vị tiến sĩ bao gồm:

 • Họ và tên: Họ và tên của vị tiến sĩ.
 • Quê quán: Xã, huyện, tỉnh nơi vị tiến sĩ sinh ra.
 • Tuổi đỗ: Tuổi của vị tiến sĩ khi đỗ tiến sĩ.
 • Thứ hạng: Thứ hạng của vị tiến sĩ trong khoa thi.

Phần hạ

Phần hạ của bia tiến sĩ ghi bài văn bia, do một vị quan văn nổi tiếng thời kỳ đó soạn. Bài văn bia thường ca ngợi tinh thần hiếu học, ham học hỏi của các sĩ tử, đồng thời nêu bật những thành tích của các vị tiến sĩ trong việc đóng góp cho đất nước.

Tham khảo: Taxi Nội Bài về Hà Nội giá rẻ

 

Bia tiến sĩ Văn Miếu Quốc Tử Giám

Văn Miếu Quốc Tử Giám

Giá trị lịch sử, văn hóa của bia tiến sĩ Văn Miếu Quốc Tử Giám

Giá trị lịch sử

Bia tiến sĩ Văn Miếu – Quốc Tử Giám là nguồn tư liệu quý giá, cung cấp thông tin về hệ thống giáo dục, khoa cử thời phong kiến Việt Nam. Bia cũng là minh chứng cho sự phát triển của nền giáo dục Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử.

Về hệ thống giáo dục

Bia tiến sĩ ghi lại thông tin về các khoa thi Đình thời phong kiến Việt Nam, bao gồm:

 • Tên khoa thi: Tên của khoa thi, thường được đặt theo tên nhà vua ban khoa thi.
 • Niên hiệu: Năm mà khoa thi được tổ chức.
 • Tên vua ban khoa thi: Tên của vị vua ban khoa thi.
 • Số lượng thí sinh dự thi: Số lượng thí sinh dự thi trong khoa thi.
 • Số lượng thí sinh đỗ đạt: Số lượng thí sinh đỗ đạt trong khoa thi.

Thông tin này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hệ thống giáo dục thời phong kiến Việt Nam, về quá trình tuyển chọn nhân tài cho đất nước.

Về khoa cử

Bia tiến sĩ ghi lại thông tin về các vị tiến sĩ được đỗ trong các khoa thi Đình, bao gồm:

 • Họ và tên: Họ và tên của vị tiến sĩ.
 • Quê quán: Xã, huyện, tỉnh nơi vị tiến sĩ sinh ra.
 • Tuổi đỗ: Tuổi của vị tiến sĩ khi đỗ tiến sĩ.
 • Thứ hạng: Thứ hạng của vị tiến sĩ trong khoa thi.

Thông tin này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về quy trình thi cử thời phong kiến Việt Nam, về những tiêu chí để đánh giá một người đỗ đạt.

Về sự phát triển của nền giáo dục Việt Nam

Bia tiến sĩ ghi lại thông tin về 82 khoa thi Đình được tổ chức trong suốt thời kỳ phong kiến Việt Nam, với tổng số 1.313 người đỗ tiến sĩ.

Thông tin này cho thấy nền giáo dục Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ trong suốt chiều dài lịch sử, đã đào tạo được nhiều nhân tài cho đất nước.

Giá trị văn hóa của bia tiến sĩ Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Bia tiến sĩ Văn Miếu – Quốc Tử Giám là biểu tượng của tinh hoa hiếu học Việt Nam. Bia thể hiện truyền thống hiếu học của dân tộc, đồng thời là niềm tự hào của người Việt Nam.

Biểu tượng của tinh hoa hiếu học

Bia tiến sĩ ghi danh những người đỗ đạt trong các khoa thi Đình, là những người đã vượt qua khó khăn, gian khổ để đạt được thành công trong học tập. Bia là biểu tượng của tinh hoa hiếu học Việt Nam, là minh chứng cho truyền thống hiếu học của dân tộc.

Niềm tự hào của người Việt Nam

Bia tiến sĩ Văn Miếu – Quốc Tử Giám là một di sản văn hóa vô giá của dân tộc Việt Nam. Bia là niềm tự hào của người Việt Nam, là minh chứng cho sự phát triển của đất nước, cho tinh thần hiếu học của dân tộc.

Bia tiến sĩ Văn Miếu Quốc Tử Giám

Văn Miếu Quốc Tử Giám

Bảo tồn và phát huy giá trị của bia tiến sĩ Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Để bảo tồn và phát huy giá trị của bia tiến sĩ, cần thực hiện các biện pháp sau:

Biện pháp bảo tồn bia tiến sĩ

 • Bảo quản, tu bổ bia tiến sĩ: Các bia tiến sĩ được bảo quản, tu bổ thường xuyên để đảm bảo an toàn và tính nguyên vẹn của bia.
 • Tăng cường nghiên cứu, tìm hiểu về bia tiến sĩ: Các nhà khoa học cần tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu về bia tiến sĩ để hiểu rõ hơn về giá trị lịch sử, văn hóa của bia.
 • Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về bia tiến sĩ: Cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về bia tiến sĩ để nâng cao nhận thức của người dân về giá trị của bia.

Biện pháp phát huy giá trị của các tấm bia

 • Sử dụng bia tiến sĩ trong các hoạt động văn hóa, giáo dục, du lịch: Bia tiến sĩ cần được sử dụng trong các hoạt động văn hóa, giáo dục, du lịch để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.
 • Xây dựng bảo tàng bia tiến sĩ: Cần xây dựng bảo tàng bia tiến sĩ để trưng bày, bảo quản và giới thiệu bia tiến sĩ đến với du khách trong và ngoài nước.

Việc bảo tồn và phát huy giá trị của bia tiến sĩ là trách nhiệm của toàn xã hội. Mỗi người cần nâng cao ý thức bảo vệ, gìn giữ di sản văn hóa của dân tộc.

Trên đây là một số thông tin về bia tiến sĩ Văn Miếu Quốc Tử Giám. Hi vọng với những thông tin trên đây, các bạn sẽ có cho mình thông tin hữu ích.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo