Bia Tiến Sĩ Văn Miếu Quốc Tử Giám- Ngôi Biểu Tượng Tri Thức

Bia tiến sĩ văn miếu Quốc Tử Giám gồm 82 bia mộ

Bia Tiến Sĩ Văn Miếu Quốc Tử Giám là một trong những biểu tượng văn hóa lâu đời và quý báu của Việt Nam. Được xem là di sản văn hóa với giá trị lịch sử và văn hóa đặc biệt, bia này là nơi ghi chép danh sách các học giả xuất sắc nhất… Continue reading Bia Tiến Sĩ Văn Miếu Quốc Tử Giám- Ngôi Biểu Tượng Tri Thức

Contact Me on Zalo